Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Depressie en somberheid

Iemand met depressie heeft last van hevige neerslachtigheid, die minimaal twee weken duurt. Een depressie is iets anders dan 'gewone' neerslachtigheid. Daar heeft iedereen wel eens last van. Bij een depressie is de neerslachtigheid heviger. De sombere stemming duurt weken, je hebt nergens meer zin in. Ook heb je er veel last van bij je dagelijkse bezigheden.

Bij oudere mensen kan een depressie erger zijn. Mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, COPD of reuma hebben een grotere kans om depressief te worden.

Veel mensen met een migranten afkomst schamen zich voor hun klachten. Ze praten er niet over. Of ze vertellen de huisarts bijvoorbeeld alleen dat ze veel hoofdpijn hebben. De huisarts kan dan niet de beste behandeling geven. Daardoor kan het probleem erger worden. Als je denkt dat degene voor wie je zorgt psychische klachten heeft, probeer er dan toch over te praten. Voor de huisarts is dat heel gewoon, veel mensen komen bij hem met deze klachten.

Symptomen van depressie en somberheid zijn:

Als de oudere voor wie je zorgt een depressie heeft, dan heeft hij of zij:

  • last van somberheid en lusteloosheid gedurende het grootste deel van de dag

  • minder belangstelling voor dingen

Degene voor wie je zorgt kan ook de volgende verschijnselen hebben:

  • concentratieproblemen

  • last van moeheid

  • last van schuldgevoel en het gevoel nutteloos te zijn

Naar de huisarts

Ga naar de huisarts als de somberheid na een paar weken niet over is. De huisarts stuurt je dan misschien naar een psycholoog. Of hij schrijft medicijnen voor. Deze medicijnen heten antidepressiva. Ze hebben vaak veel bijwerkingen. Je mag nooit zomaar met deze medicijnen stoppen. Praat hierover eerst met de huisarts!

Handig om te weten

  • praten helpt. Met je huisarts, familie of naasten

  • zorg voor regelmaat en meer beweging

  • drink liever geen alcohol

  • zorg voor afleiding

Meer weten?

Er zijn veel websites en folders waar je meer informatie krijgt over depressie en somberheid, ook speciaal voor 55-plussers:

Laatste update op 07-06-2013