Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Hulp en begeleiding

Heeft u of uw naaste hulp nodig:

- met het huishouden

- met lopen of bewegen in en om het huis

- in het plaatselijk vervoer

- bij het ontmoeten van mensen?

 

De gemeente heeft hiervoor een speciaal Wmo-loket. Zie: Zorg voor jezelf  > Ondersteuning > Gemeente


 

 

Laatste update op 30-10-2014