Een initiatief van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik

GGZ

Heeft je naaste last van somberheid, angsten, paniekaanvallen of verslaving? Of van onrust, buikpijn, hoofdpijn, moeite met slapen? Heimwee, opvoedings- of relatieproblemen, zorgen rond familie in het land van herkomst, ziekte, huisvesting of werk, onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden… Het kan allemaal leiden tot psychische klachten. Die uiten zich vaak in klachten van het lichaam. Het is mogelijk dat je naaste zich hiervoor schaamt. Vertel dan dat het voor Nederlandse artsen normaal is om ook over psychische klachten te praten. Dat gebeurt vertrouwelijk en met respect voor je cultuur en gewoonten.

Hoe werkt het?

Geestelijke gezondheidszorg (ggz) is er voor tal van psychische klachten. Je naaste kan een afspraak maken met de huisarts. De huisarts kan helpen om duidelijk te krijgen wat er aan de hand is en wat er gedaan kan worden. Misschien verwijst hij door. Bijvoorbeeld naar een ggz-instelling of een vrijgevestigde psychiater, psycholoog of psychotherapeut.

Je naaste kan voor een gesprek ook rechtstreeks terecht bij een maatschappelijk werker. Daar hoef je niet eerst voor naar de huisarts.

De geestelijke gezondheidszorg is ingedeeld in twee groepen: eerstelijnszorg en tweedelijnszorg. Behandelingen kunnen zijn: gesprekken en oefeningen, groepsbijeenkomsten. Soms is opname nodig.

  • De eerstelijnszorg is er voor lichte psychische klachten zoals relatieproblemen en depressieve klachten

  • Tweedelijnszorg is er voor complexere psychische problemen. Denk aan: angststoornissen, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen.

Waar te vinden?

Medicijnen?

De meeste zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) schrijven geen medicijnen voor. Maar psychiaters doen dat wel. Dan is goede afstemming met de huisarts en apotheek van je naaste extra belangrijk. Vertel dus altijd aan alle betrokken zorgverleners welke medicijnen voorgeschreven worden en let goed op bijwerkingen. Lees ook de pagina over Medicijnen op deze website.

I-psy

Speciaal voor migranten biedt i-psy.nl op veel plaatsen in Nederland psychologische en psychiatrische zorg. De mensen die er werken zijn gespecialiseerd in problemen die samenhangen met migratie en verandering in cultuur. I-psy heeft veel ervaring met patiënten van Turkse, Marokkaanse, Koerdische, Aziatische, Afrikaanse en Oosteuropese achtergrond. Behandelingen zijn vaak in de eigen taal.

Wie betaalt?

De eerste vijf behandelingen voor eerstelijns geestelijke gezondheidszorg worden in 2013 vergoed uit de basisverzekering. De aanvullende ziektekostenverzekering vergoedt extra gesprekken. In 2013 geldt een eigen bijdrage van 20 euro per sessie. Voor een internetbehandeling is dit 50 euro in totaal. Kijk dit na in de polis van de zorgverzekeraar of op kiesbeter.nl.

Alle behandelingen in de tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg worden vergoed. Daarvoor geldt sinds 1 januari 2013 geen eigen bijdrage meer.

Laatste update op 30-10-2014